Filtros

Neo-Latin Prose Texts: Historiography, Epistolography, Philosophy en

Código: M6656319

Ámbito: Asignaturas de máster (vigentes)
Organismo responsable/vinculado: Escuela Internacional de Posgrado (EIP)
Fecha de creación: 2017-10-23
Última modificación: 2017-10-30

Español

Textos neolatinos en prosa: Historiografía, Epistolografía, Filosofía

Estado de uso: Oficial/estandarizado [UGR]
  • Detalles
    Fuente: UGRTerm
    Variante Geográfica Español (España)

English

Neo-Latin Prose Texts: Historiography, Epistolography, Philosophy

Estado de uso: Official/standardized [UGR]