Filtros

face-to-face teaching activity en

Ámbito: Actividades del docente e investigador/a
Organismo responsable/vinculado: ---
Fecha de creación: 2020-04-07
Última modificación: 2020-04-07

Español

actividad docente presencial

Estado de uso: Oficial/preferido [UGR]

English

face-to-face teaching activity

Estado de uso: Official/Preferred [UGR]