Filtros

bank transfer en

Ámbito: Mercados, comercio e inversión
Organismo responsable/vinculado: ---
Fecha de creación: 2019-03-20
Última modificación: 2020-02-12

Español

transferencia bancaria

Estado de uso: Oficial/estandarizado [UGR]

English

bank transfer

Estado de uso: Official/standardized [UGR]