Filtros

face-to-face session en

Ámbito: Actividades e instrumentos formativos
Organismo responsable/vinculado: ---
Fecha de creación: 2020-01-29
Última modificación: 2020-01-29

Español

sesión presencial

Estado de uso: Oficial/preferido [UGR]

English

face-to-face session

Estado de uso: Official/Preferred [UGR]