Filtros

teaching mobility period (abroad) en

Ámbito: Actividades e instrumentos formativos
Organismo responsable/vinculado: ---
Fecha de creación: 2020-01-02
Última modificación: 2020-04-23

Español

estancia de docencia

Estado de uso: Oficial/preferido [UGR]

estancia con fines docentes

Estado de uso: Permitido [UGR]

English

teaching mobility period

Estado de uso: Official/Preferred [UGR]