banca electrónica es

Ámbito: Mercados, comercio e inversión
Organismo responsable/vinculado: ---
Fecha de creación: 2021-03-27
Última modificación: 2021-04-08

Español

banca electrónica

Estado de uso: Oficial/preferido [UGR]

English

online banking

Estado de uso: Official/Preferred [UGR]