calendario docente es

Ámbito: Ordenación docente y calendario académico
Organismo responsable/vinculado: ---
Fecha de creación: 2020-05-01
Última modificación: 2020-05-01

Español

calendario docente

Estado de uso: Oficial/preferido [UGR]

English

teaching calendar

Estado de uso: Official/Preferred [UGR]