group session (training, guidance, orientation) en

Ámbito: Actividades e instrumentos formativos
Organismo responsable/vinculado: ---
Fecha de creación: 2020-11-26
Última modificación: 2020-11-26

Español

sesión de grupo

Estado de uso: Oficial/preferido [UGR]

sesión grupal

Estado de uso: Permitido [UGR]

English

group session

Estado de uso: Official/Preferred [UGR]