Major Modern Language: Chinese (Ab Initio 2) en

Código: 273111E
Ámbito: Asignaturas de grado (vigentes)
Organismo responsable/vinculado: Vicerrectorado de Docencia
Fecha de creación: 2017-08-01
Última modificación: 2017-08-01

Español

Lengua Moderna Maior Chino: Inicial 2

Estado de uso: Oficial/preferido [UGR]
  • Detalles
    Fuente: UGRTerm
    Variante Geográfica Español (España)

English

Major Modern Language: Chinese (Ab Initio 2)

Estado de uso: Official/Preferred [UGR]