video lecture en

Ámbito: Actividades e instrumentos formativos
Organismo responsable/vinculado: ---
Fecha de creación: 2020-01-20
Última modificación: 2020-01-20

Español

vídeo-clase

Estado de uso: Oficial/preferido [UGR]

English

video lecture

Estado de uso: Official/Preferred [UGR]