work placement guide en

Ámbito: Actividades e instrumentos formativos
Organismo responsable/vinculado: ---
Fecha de creación: 2022-10-19
Última modificación: 2022-11-09

Español

cuaderno de prácticas

Estado de uso: Oficial/preferido [UGR]

English

work placement guide

Estado de uso: Official/Preferred [UGR]

internship guide

Estado de uso: Admitted [UGR]